Samla släkt och vänner i gammal miljö!

Välkommen till Udd Jönssons Hus i Vadstena.

Udd Jönsson var en rik Vadstenaborgare under 1500-talen som ägde

och brukade Tistorps gård i Strå socken.  Han lät bygga landets första handelshus -  nuvarande Rådhuskonditoriet - där undervåningen på sin tid disponerades av hantverkare och köpmän.

Ovanvåningen - nuvarande Borgarsalen - tros bland annat ha använts som riksmöteslokal av Gustav Vasa innan slottet byggdes.

Borgarsalen renoverades år 2007 och kan nu användas för många olika ändamål 

t.ex familjesammankomster om man är trångbodd hemma.

Borgarsalen i Vadstena